Wij zijn er even tussenuit en genieten van wat rust. We staan terug ter jullie beschikking vanaf 10 augustus. Wij wensen u alvast een prettig en veilig verlof! Vriendeljike groeten, HBP team

We hebben steeds verschillende kijkwoningen en proberen per project één kijkwoning te hebben, zo kan u zonder veel kostbare tijd te verliezen een kijkwoning bezoeken. Soms is het echter niet mogelijk om een kijkwoning te bezoeken aangezien wij die ook te koop stellen of omdat het project pas opgestart is. Wij geven uiteraard altijd voorrang aan verkochte woningen en gaan dan verder met de kijkwoning. Onze kijkwoningen worden ook gemeubeld zodat u een duidelijk beeld krijgt van de mooie ruimtes.

Wil je meer info?

Neem contact op met één van onze medewerkers